بازدید از پروژه کهیر و آغاز به کار فعالیت پروژه

در تاریخ چهارم فروردین ماه سال جاری با حضور آقای دکتر قربانی ،پروژه سد کهیر آغاز به کار کرد و به جهت اطمینان از حل مشکلات پروژه مجددا در تاریخ هشتم فروردین ماه طی جلسه ای با آقای مهندس دلمرادی (معاونت محترم طرح و برنامه آب نیروی منطقه سیستان و بلوچستان) ادامه روند فعالیت پروژه،عملیات اجرایی و حمل ماشین آلات به محل پروژه بررسی گردید.

نوشتن دیدگاه