جلسه با حضور ریاست و اعضای محترم شورای شهر بندری نوشهر

مدیر عامل شرکت جهان کوثر وهیئت همراه ایشان

در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۳ جلسه ای در محل شورای شهر نوشهر با حضور رئیس محترم شورای شهر آقای مهندس محسنی بندپی و دیگر اعضای محترم شورا آقایان آزادیان ،هاشمی شوکی و اسحقی و سرکار خانم مهندس هاشمی حاضر و در مورد پروژه های عمرانی شهر بندری نوشهر تبادل نظر کردند.

در این جلسه طرفین نسبت به همکاری در خصوص اجرای پروژه های عمرانی ابراز امیدواری کردند.

نوشتن دیدگاه