دیدار آقای دکتر افشارزاده با مدیران گروه تلاشگران و جهان کوثر

در روز شنبه جلسه ای فی ما بین مدیران ارشد گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و مدیر عامل شرکت جهان کوثر با جناب آقای دکتر افشارزاده دبیر محترم شورای ورزش کیش و مشاور فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای تشکیل شد.با توجه به تجربه موفق شرکت جهان کوثر در احداث ورزشگاه و فضاهای ورزشی، طرفین به ضرورت توسعه فضاهای ورزشی و احداث آن در جزیره زیبای کیش تاکید کردند.

نوشتن دیدگاه