نشست مدیر عامل شرکت جهان کوثر و هیئت همراه با جناب آقای ابابکر بلوچ فرماندار محترم کنارک

طی نشست برگزار شده در این روز، طرفین ضمن بررسی مشکلات و معضلات پروژه سد کهیر در خصوص راهکارها و راه حلهای آن بحث و تبادل نظر کردند، در پایان ضمن ابراز امیدواری رفع معضلات فعلی، نسبت به همکاری بیشتر تاکید کردند.

نوشتن دیدگاه