پرداخت حقوق معوقه و مطالبات پرسنل بومی و غیر بومی سد کهیر

با پیگیری و تلاش مجدانه مدیر عامل جدید شرکت جهان کوثر در راستای دفاع از حقوق قشر زحمتکش کارگر،با توجه به وجود مشکلات و مصائب متعدد در پروژه سد کهیر پس از دو سال حقوق معوقه و مطالبات پرسنل زحمتکش و کارگران گرانقدر بومی و غیر بومی پروژه در استان سیستان و بلوچستان پرداخت گردید.

نوشتن دیدگاه