ورود به سايت  

English

 

 

حضور مدیران و کارشناسان شرکت در کارگاه تخصصی آموزش بتن غلتکی در سال 1375 در دانشکده فنی دانشگاه تهران

حضور مدیران و کارشناسان شرکت در کارگاه تخصصی آموزش بتن غلتکی در سال 1381 در پژوهشگاه نیرو

حضور مدیران و کارشناسان شرکت در کارگاه تخصصی سدهای بتن غلتکی در سال 1386 در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد PMBOK به صورت درون سازمانی برای مدیران و کارشناسان شرکت (1388)

حضور مدیران و کارشناسان شرکت در کارگاه آشنایی با تجربیات اجرای سدهای بتن غلتکی در سال 1390 در شرکت مدیریت منابع آب ایران

حضور مدیران و کارشناسان شرکت در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی (1390)

حضور مدیران و کارشناسان شرکت در همایش روز بتن و کنفرانس ملی بتن در سالهای مختلف (از سال 1386 تا کنون)

حضور مدیران و کارشناسان شرکت در دومین همایش سد و تونل ایران (1391)

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد