ورود به سايت  

English

 

مهندس محمدرضا حاجی علیخانی

سمت : معاون فنی و صدور خدمات مهندسی
مدرک تحصیلی: مهندسی عمران-عمران(کارشناسی) و کارشناسی ارشد مدیریت پروژه

  hajialikhani_mr@yahoo.com :پست الکترونیک

سوابق کاری سوابق کاری
 
   

مهندس سعید مهدوی

سمت : مدیر ماشین آلات و بازرگانی
مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی

  saeid_m1969@yahoo.com :پست الکترونیک

سوابق کاری سوابق کاری

 

 

آقای محمدولی علی نژاد شوکی

سمت : مدیر مالی
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

valishavak@yahoo.com :پست الکترونیک

سوابق کاری سوابق کاری
 
   

آقای اسماعیل نامور

سمت : مدیر امور اداری
مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت

namvarsmaeil@yahoo.com:پست الکترونیک

سوابق کاری سوابق کاری
 
 

مهندس محسن جعفربگلو

سمت : مدیر فنی و امور کیفیت دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران-آب

doc@jahankowsar.com :پست الکترونیک

سوابق کاری سوابق کاری
 
   

مهندس بابک کشاورز طالبی

سمت : مدیر کنترل پروژه و مهندسی هزینه و مدیر مناقصات و قراردادها دفتر مرکزی
مدرک تحصیلی:  کارشناسی عمران

 babakkeshavarz@yahoo.com :پست الکترونیک

سوابق کاری سوابق کاری
 
 

آقای علی یاسی

سمت : مدیر حراست
مدرک تحصیلی:  دیپلم هنرستان

  :پست الکترونیک

سوابق کاری سوابق کاری
 
     

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان کوثر می باشد