سد مخزنی کهیر

سد تنظیمی-انحرافی کرخه

قسمت RCC به طول: ۳۵۰ متر قسمت خاکی به طول:۷۳۰ متر بتن ریزی: ۳۲۰,۰۰۰ متر مکعب خاکریزی: ۱,۱۰۰,۰۰۰ متر مکعب آرماتور بندی: ۹,۵۰۰ تن قالب بندی: ۱۵۲,۰۰۰ متر مربع

سد بتن غلتکی زیردان

کارفرما:  شرکت سهامی آب سیستان و بلوچستان

مشاور:  مهندسین مشاور آبفن

محل پروژه: شمال چابهار،رودخانه کاجو

مشخصات فنی: 

نوع سد: بتن کوبیده غلتکی RCC

ارتفاع از پی: ۶۴/۵ متر

حجم مخزن: ۲۰۰ میلیون متر مکعب 

نوع سرریز: اوجی آزاد

سد مخزنی مروک

کارفرما:  شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان 

مشاور:  مهندسین مشاور آبفن

محل پروژه: جاده بروجرد – درود ، سه راهی چالانچولان

مشخصات فنی: 

نوع سد: خاکی 

ارتفاع از پی: ۶۷/۵ متر

حجم مخزن: ۱۰۰ میلیون متر مکعب 

نوع سرریز: اوجی آزاد